【MOD120-7.5kg】_utilcell称重传感器_西班牙尤梯尔

【MOD120-7.5kg】_utilcell称重传感器_西班牙尤梯尔

时间:2013-12-27 10:03 来源: 作者:gzncwuqi 点击:

【广州★kone娱乐】:西班牙utilcell称重传感器MOD120-7.5kg【中国正式★一级总代理】,高工。我司的MOD120-7.5kg传感器正宗、原装、现货进口,保证质量过关,承诺价格优惠,卖的最好的utilcell MOD120-7.5kg传感器现已加入豪华促销中。

产品名称:MOD120-7.5kg,西班牙utilcell MOD120-7.5kg称重传感器,utilcell MOD120-7.5kg传感器
产品型号:MOD120-7.5kg,MOD120-10kg,MOD120-15kg,MOD120-20kg,MOD120-30kg,MOD120-50kg,MOD120-75kg,MOD120-100kg,MOD120-150kg,MOD120-200kg,MOD120-250kg
产品品牌:西班牙utilcell称重传感器
产品类型:称重传感器
utilcell MOD120-7.5kg称重传感器技术特点:
•双弯梁式称重传感器
•从铍铜合金测量元件
•4000审判庭, 7,5 - 31公斤, 3000师50 - 250公斤 O.I.M.L. R60 C类
•防止湿度高达95% (北卡罗来纳州)
•单点式称重传感器。高精确度与偏心负荷
•6线(检测)电气连接
•集成的中心过载保护(必须用150%的最大调整)

MOD120-7.5kg传感器相关热卖型号:
MOD100-0.3KG   MOD100-0.6KG  MOD100-1.2KG  MOD100-3KG; MOD100-2kg MOD100-3kg  MOD100-5kg ;
MOD120-7.5kg   MOD120-10kg   MOD120-15kg   MOD120-20kg  MOD120-30kg   MOD120-50kg ;
MOD140-3KG  MOD140-5KG MOD140-8KG MOD140-15KG MOD140-20KG MOD140-30KG MOD140-50KG MOD140-75KG    MOD140-100KG ;
MOD160-15kg  MOD160-20kg MOD160-30kg MOD160-50kg  MOD160-75kg  MOD160-100kg MOD160-150kg ;
MOD180-50KG    MOD180-75KG    MOD180-120KG  MOD180-200KG    MOD180-250KG   MOD180-350KG   MOD180-400KG ;
MOD200-2kg     MOD200-3kg     MOD200-5kg    MOD200-7.5kg    MOD200-10kg    MOD200-15kg    MOD200-20kg    MOD200-30kg ;
MOD220-7.5kg   MOD220-12kg    MOD220-18kg   MOD220-36kg ;MOD220-5kg   MOD220-7.5kg   MOD220-10kg   MOD220-15kg     MOD220-20kg    MOD220-35kg ;

MOD120-7.5kg传感器参数:
7,5 - 250 kg额定容量(LN ) 7,5 - 75公斤200 % LN (1) 7,5 - 75公斤 100 - 250公斤150 % LN( 1 )100 - 250公斤
3000/4000 n.OIML精度等级
0 % LN最小静负荷 Minimální mrtvá hmotnost
150 % LN( 1 )服务的负载 Pracovní zatíÏení
安全极限载荷极限 bezpeãného zatíÏení
0013 %的Sn ( 2 )总误差 Celková chyba <
0,01 %的Sn重复性误差 Chyba opakovatelnosti <
漂移:温度影响:Teplotní
零0,01 % Sn/5K nule <
上sesitivity 0,006 % Sn/5K známé hodnotû <
0012 %的Sn蠕变误差(30分钟) Chyba teãení ( 30 MINUT ) <
-10 ... +40 ° C温度补偿 Jmenovit ˘ teplotní rozsah
-20 ... +50°C北部沿海地区的限制 Limitní teplotní rozsah
10 % mV /视频( 3 )标称灵敏度等(SN ) Jmenovitá citlivost (Sn)的2
10 V额定输入电压 Jmenovité napájecí napûtí
15 V最大输入电压 Maximální napájecí napûtí
阻抗400  20 攀枝花钢铁集团阻抗Vstupní
斯图普尼多阻抗350  3 输出阻抗
2 %的Sn无负载输出 公差V ˘ stupu nule <
> 5000 M 绝缘电阻 Izolaãodpor ní
0,2 - 0,4 mm最大挠度(在LN ) Maximální ohyb (NA号法律公告)
- PLO ‰ inové Snímaãe síly

MOD120-7.5kg称重传感器的安装及选型:
称重传感器 - 平台 120型
7,5公斤... 250千克
• Dvojit ˘ ohybov ˘ snímaã
• Mûfiící prvek Ž铍 - mûdûné slitiny
• 4000 dílkÛ亲7,5 - 31公斤, 3000 dílkÛ亲50 - 250公斤DLE OIML doporuãeno R60 tfiída ç
• Ochrany proti relativní vlhkosti做95 % BEZ kondenz 。
• Jednobodov ˘ snímaã , vysoká pfiesnost s excentrick ˘米zatíÏením
• estivodiãové zapojení
• Integrovaná stfiedová ochrana proti pfietíÏení (穆西b ˘吨nastavena呐150 %最大)
意义: 2 pfiívody K表udrÏení konst 。 napájecího napûtí snímaães pouÏitím vhodného埃尔。 zafiízení , zvlá ‰恩ü dlouhého vedení一‰ irokého teplotního rozsahu  Stínûní : Není spojeno s tûlem snímaãe 。
感官: 2个额外的电线,以保持一个恒定的电压用合适的仪器使用时提供的称重传感器。使用特别是当长的电线和植物光系统广范围盾:未连接到传感器主体。
1 Pouze ü stfiedového zatíÏení呐snímaãi
2 Celková chyba BEZ线性一hystereze
3 0,1%毫伏/ V V ˘波罗夫˘
1 只有中央载荷称重传感器上。不为偏离中心负载
2 总误差:非线性度和迟滞
3 0,1%毫伏/ V可选
Hmotnost重量:250g ( 7,5-20公斤)
Rozmûry V MM 400克( 30-60公斤)
尺寸在毫米460克( 75-250公斤)
型号Jmenovitá váÏivost Minimální迪莱克Velikost巴解组织‰ INY
型号标称容量最小间隔平台AXB毫米


广州kone娱乐有多年的 MOD120-7.5kg传感器选型及指导的丰富经验,加强我们在市场上的整体竞争态势,使我们更加专注于产品品质的提升,以及不断深入研究并服务于客户服务的扩展。选择我司的utilcell称重传感器MOD120-7.5kg准没错,我们的主要目标是充分满足客户的需求,并传输到他们对我们产品和服务的热情。

传感器产品中心

经营性网站备案信息安全网络中心 信息中心